فراخوان مشارکت در طرح “خشت بهشت”

  خشت بهشت همزاره، یکی از روستاهای شهرستان خواف واقع در بخش جلگه زوزن در استان خراسان رضوی است که در اردوی های اخیر قرارگاه جهادی انصار الزهرا (س)، به عنوان منطقه هدف جهت انجام فعالیت های مختلف از جمله پزشکی، آموزشی، فرهنگی و عمرانی، مورد توجه قرار گرفته است. از جمله پروژه های عمرانی […]