ثبت نام اردوی جهادی تیرماه ١۴٠٢

🔻🔻 #شرایط ثبت نام اردوی جهادی تابستان ۱۴۰٢ قرارگاه انصارالزهرا (س) 🔻🔻 ⏳ زمان اردو ۱7 تا ۲٢ تیر ۱۴۰٢ (زمان دقیق بعد از بازشدن بلیط های قطار آن زمان مشخص می‌شود. ممکن است یکی دو روز زمان حرکت رفت جابجا شود) ⏳💊💉 بازه حضور تیم پزشکی و دندانپزشکی ١٩ الی ۲٢ ام تیر خواهد […]