برگزاری اردوی جهادی پزشکی در ملارد

١٢ امین اردوی جهادی حاشیه شهر قرارگاه جهادی انصارالزهرا(س ) مورخ ۵ خرداد با حضور ۵٠ جهادگر در منطقه سرآسیاب ملارد برگزار شد. در این اردو به همت تیم پزشکی قرارگاه، ٧٠ خدمت رایگان پزشکی به همراه توزیع داروهای مورد نیاز به اهالی منطقه داده شد. همچنین تیم دندانپزشکی در خانه لبخند به ۴٠ نفر […]