گروه جهادی انصارالزهرا (س)

بسم االله الرحمن الرحیم

شما خیرین محترم میتوانید با کمک های نقدی و غیرنقدی خود جهادگران گروه جهادی انصارالزهرا(س) را در کمک به مردم مناطق محروم یاری نمایید. این کمک ها ممکن است در حد ظاهرا کمی باشد اما مهم نیتی است که پشت آن وجود دارد. شاید برکت همین 5هزار و 10هزار تومان ها بیشتر هم باشد.

در طول اردوهای جهادی گذشته با کمک خیرین، پروژه تکمیل چهار مسجد و حسینیه، بهسازی و مرمت 20 مدرسه و خانه مستضعفین، برگزاری فعالیت های آموزشی و فرهنگی در بیش از 30 روستا، آموزش های تولیدات اشتغالزایی و کارآفرینی و ویزیت رایگان، توزیع دارو و کارهای پزشکی و دندانپزشکی توسط گروه جهادی انصارالزهرا(س) در روستاهای محروم استان های لرستان، خوزستان، ایلام، خراسان رضوی و حاشیه مشهد و تهران انجام شده است.

1- شماره حساب برای کمک به محرومین و مشارکت در خدمت رسانی:
1813-758-6060620-137 بانک انصار به نام گروه جهادی انصارالزهرا(س)

2- شماره کارت برای کمک به محرومین و مشارکت در خدمت رسانی:
۶۲۷۳۸۱۷۰۱۰۱۰۷۱۰۴ به نام گروه جهادی انصارالزهرا(س)

شما شبا حساب گروه:
IR830630181375806060620137