بسم االله الرحمن الرحیم


شما خیرین محترم میتوانید با کمک های نقدی و غیرنقدی خود جهادگران گروه جهادی انصارالزهرا(س) را در کمک به مردم مناطق محروم یاری نمایید.

این کمک ها ممکن است در حد ظاهرا کمی باشد اما مهم نیتی است که پشت آن وجود دارد. شاید برکت همین 5هزار و 10هزار تومان ها بیشتر هم باشد.

شما میتوانید کمک های خود را بصورت عمومی، اختصاصی عمرانی، اختصای پزشکی، اخصاصی اشتغال زایی یا اختصاصی برای فعالیت های فرهنگی ارسال کنید.

اگر کمک شما بصورت عمومی در اختیار گروه قرار میگیرد نیازی به هماهنگی بعد از ارسال کمک نیست. اما درصورتی که میخواهید کمک شما در بخشهای خاصی هزینه شود بعد از واریز مبلغ با شماره تماس 09392791017 هماهنگی نمایید.

در طول اردوهای جهادی گذشته با کمک خیرین، پروژه تکمیل سه مسجد، بهسازی و مرمت 20 مدرسه و خانه مستضعفین، برگزاری فعالیت های آموزشی و فرهنگی در 20 روستا، آموزش های تولیدات اشتغالزایی و کارآفرینی و ویزیت رایگان پزشکی توسط گروه جهادی انصارالزهرا(س) در روستاهای محروم استان های لرستان، خوزستان و ایلام انجام شده است.


شماره حساب برای کمک به محرومین و مشارکت در خدمت رسانی:

1813-758-6060620-137 بانک انصار به نام گروه جهادی انصارالزهرا(س)

شماره کارت برای کمک به محرومین و مشارکت در خدمت رسانی:

5047061031780188 بانک شهر به نام ایمان ایرانی(مسئول گروه)