بسم الله الرحمن الرحیم

همزمان با اجرای رزمایش بزرگ محمد رسول الله2 و اقتدار عاشورایی و باتوجه به فراخوان به گروه های جهادی کشور، گروه جهادی انصارالزهرا(س) دومین اردوی جهادی حاشیه تهران خود را در تاریخ 22و23 شهریور در منطقه قوچ حصار باقرشهر برگزار کرد.


در این اردو به همت 15نفر از برادران جهادگر دو پروژه بهسازی و مرمت خانه محرومین و نیازمندان با موفقیت اجرا و تکمیل شد.