بسم الله الرحمن الرحیم


فیلم مغزعنکبوتی - روایتی خاص از اردوی جهادی نوروز97 گروه انصارالزهرا(س) - منتشر شد. عوامل این فیلم: تصویربرداری: علیرضا رمضانی، رضا محمدپور، میثم هوشمند و مجیدفغانی. تیم کارگردانی: مجید فغانی و علی رمضانی. صاحب امتیاز: گروه جهادی انصارالزهرا(س)


مغز عنکبوتی را در اینجا ببینید.