بسم الله الرحمن الرحیم


تیم عمرانی گروه انصارالزهرا(س) در این دوره با حضور 40برادر، به بهسازی و تکمیل 4پروژه خانه محرومین منطقه و تکمیل آشپزخانه یک مسجد پرداخت. گزیده فعالیت های این تیم را در ادامه مشاهده می کنید:

تیم فرهنگی، آموزشی و رسانه گروه جهادی انصارالزهرا(س) در این دوره با حضور 2روحانی، 20خواهر و 5برادر در 8روستای منطقه خوشاب خراسان رضوی به فعالیت های مختلف آموزشی و فرهنگی پرداختند. تصاویر برگزیده این فعالیت ها را در ادامه مشاهده می کنید

منبع: سایت رسمی گروه جهادی انصارالزهرا(س)