بسم الله الرحمن الرحیم

تیم فرهنگی، آموزشی و رسانه گروه جهادی انصارالزهرا(س) در این دوره با حضور 2روحانی، 20خواهر و 5برادر در 8روستای منطقه خوشاب خراسان رضوی به فعالیت های مختلف آموزشی و فرهنگی پرداختند. تصاویر برگزیده این فعالیت ها را در ادامه مشاهده می کنید:

تصاویر فعالیت های تیم پزشکی گروه جهادی انصارالزهرا(س) در اردوی جهادی نوروز97 را مشاهده می کنید. در این دوره یک دکتر متخصص چشم پزشکی، دو دکتر پزشک عمومی، سه دکتر دندانپزشک، دو کارشناس مامایی، یک دکترداروساز، یک روانشناس و چهار پرستار و دانشجوی پزشکی مشغول به خدمت رسانی بودند.

منبع: سایت رسمی گروه جهادی انصارالزهرا(س)