تصاویر فعالیت های تیم پزشکی گروه جهادی انصارالزهرا(س) در اردوی جهادی نوروز97 را مشاهده می کنید. در این دوره یک دکتر متخصص چشم پزشکی، دو دکتر پزشک عمومی، سه دکتر دندانپزشک، دو کارشناس مامایی، یک دکترداروساز، یک روانشناس و چهار پرستار و دانشجوی پزشکی مشغول به خدمت رسانی بودند.