گزارش شبکه خبر از فعالیت های عمرانی گروه انصارالزهرا(س) در حاشیه شهرمشهد در حین اردو تنظیم و از صداو سیما پخش شد:

 

این گزارش خبری را در اینجا ببینید.