بسم الله الرحمن الرحیم


از تمامی برادران و خواهران شرکت کننده در اردوی جهادی نوروز96 گروه انصارالزهرا(س) درخواست می شود نظرات خود در مورد نقاط ضعق و وقت بخش های مختلف اردو را جهت استفاده مسئولیت مربوطه به دقت بیان کنند تا ان شاء الله برای سری های بعد مورد استفاده قرار گیرد. با تشکر