بسم الله الرحمن الرحیم


اردوی جهادی گروه انصارالزهرا(س)  ان شاالله از تاریخ 5 الی 11 فروردین ماه در مناطق محروم هلیلان استان ایلام برگزار خواهد شد. عرصه های فعالیت جهادگران برادر و خواهر این اردو عمرانی، فرهنگی، پزشکی و اشتغال زایی می باشد. همچنین بازدید از یادمان های راهیان نور جنوب از برنامه های اردوست.


در طول تنها 10 روز ثبت نام، بیش از 380 نفر اسم نوشتند که متاسفانه به دلیل شرایط خاص منطقه و ظرفیت محدود اردو شرمنده اکثر این علاقه مندان شدیم و امیدواریم در دوره های بعد توفیق همراهی آنها را داشته باشیم. هم اکنون گزینش های اردو انجام شده و با نفرات انتخاب شده هماهنگی صورت گرفته است. به امیدخدا