بسم الله الرحمن الرحیم


در روزهای گذشته تیم شناسایی گروه انصارالزهرا(س) جهت هماهنگی های بیشتر و شناسایی دقیق تر زمینه های فعالیت های عمرانی، فرهنگی، بهداشتی و اشتغال زایی اردو نوروز96 به منطقه هلیلان ایلام سفر کرده و طی دو روز فعالیت های مختلفی انجام دادند.


بازدید از آخرین روند پروژه ها و چند روستای بخش هلیلان و هماهنگی با اهالی و مسئولین بخشداری، سپاه، آموزش و پرورش و ... از جمله فعالیت های تیم شناسایی بود. تصاویر در ادامه مطلب: