همزمان با ایام اربعین حسینی، جمعی از جهادگران گروه جهادی انصارالزهرا(س) هم در پیاده روی عظیم اربعین شرکت کردند.