بسم الله الرحمن الرحیم


جلسه توجیهی و هماهنگی برادران گروه جهادی انصارالزهرا(س) به منظور برگزاری دوره خدمت رسانی شهید همت در تابستان94، امروز پنجشنبه 5شهریور ماه در مجتمع آموزشی فرهنگی 13 آبان برگزار شد. در این جلسه که سه ساعت به طول انجامید، آقای ایرانی مسئول گروه جهادی انصارالزهرا(س) نکاتی در مورد منطقه برگزاری اردو در هلیلان ایلام بیان کرده و سپس برادران یادگاری و هاشمی مسئولین فرهنگی و پشتیبانی گروه نیز به بیان هماهنگی های لازم با جهادگران خواهر پرداختند.

در این جلسه حدود 30نفر از برادران ثبت نام کرده در دوره خدمت رسانی شهید ابراهیم همت شرکت کرده بودند.

تصاویر در ادامه مطلب