بسم الله الرحمن الرحیم


همزمان با میلاد خانم فاطمه معصومه(س) از لوگوی گروه جهادی انصارالزهرا(س) رونمایی شد.