بسم الله الرحمن الرحیم


به امید خدا درنظر گرفتیم از این به بعد، هرکدام از اردو هایمان را به نام یکی از شهدای عزیزمان مزین کنیم. و در قبل و حین اردو بصورت ویژه در مورد آن شهید بزرگوار کار فرهنگی کنیم. هم برای خودمان هم برای اهالی منطقه. و ان شاالله یاد و سیره آن شهید بصورت ویژه برایمان زنده شود. همچنین در فضای معنوی هم از روح مطهر آن شهید مدد بگیریم و ان شاالله کمکمان کنند. پس ان شاالله از این به بعد نام اردو های یمان هم به نام شهدا خواهیم گذاشت. مثلا بجای اینکه بگوییم اردوی جهادی تابستان 94، میگوییم اردوی جهادی شهید فلانی. یا دوره ی جهادی شهید فلانی.


رزق اولین شهیدمان، به نام سردار رشید سپاه اسلام شهید حاج محمد ابراهیم همت، شد. ان شاالله این شهید بزرگوار یاور اقدامات جهادی مان باشند. اولین اردوی گروه جهادی انصارالزهراا(س)، اردوی جهادی شهید حاج ابراهیم همت، نام گرفت.


"من هرگز اجازه نمیدهم صدای حاج همت در درونم گم شود. این سردارخیبر، قلعه قلب ما را نیز فتح کرده است" شهید سیدمرتضی آوینی


ایمان ایرانی

مسئول گروه جهادی انصارالزهرا(س)