بسم الله الرحمن الرحیم


همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان گروه جهادی انصارالزهرا(س) در نظر دارد اولین سری طرح امام علی(ع) خود را جهت کمک به مردم محروم جنوب و حاشیه ی تهران برگزار کند و همین منظور اقدام به جمع آوری کمک های نقدی و غیرنقدی جهادگران و کلیه خیرین و دانشجویان میکند.

این کمک ها ان شاالله توسط جهادگران گروه در شب های ماه مبارک رمضان میان مردم نیازمند جنوب و حاشیه ی تهران پخش خواهد شد.


شما میتوانید جهت شرکت در این طرح کمک های نقدی و غیرنقدی خود را به اعضای گروه جهادی منتقل کنید.


باتوجه به اینکه شماره حساب رسمی گروه هنوز آماده نشده است، شماره ی حسابی متعلق به مسئول گروه معرفی میگردد.

شماره حساب جهت واریز کمک های نقدی:

5140129841 بانک ملت به نام ایمان ایرانی

شماره کارت جهت واریز کمک های نقدی:

6104337923621880 بانک ملت به نام ایمان ایرانی