بسم الله الزحمن الرحیم


در حین اولین اردوی جهادی گروه، سردار نصیری فرماندهی محترم سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران به دیدار جهادگران آمده و از اردوی جهادی گروه بازدید کردند.